อังกฤษประชุมทีมเศรษฐกิจครั้งแรก ปรับตัวหลังเบร็กซิท