ผลประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วง ปี 2559 (คลิป)


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ผลการลงคะแนนเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วงอย่างไม่เป็นทางการที่ 94 เปอร์เซ็นต์ ตัวเลขกลม ๆ มีผู้ใช้สิทธิ 27.6 ล้านคน หรือคิดเป็น 54.61 เปอร์เซ็นต์ จากผู้มีสิทธิทั้งหมดกว่า 50 ล้านคน น้อยกว่าการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญเมื่อปี 2550 ที่มีผู้มาใช้สิทธิ 57.61 เปอร์เซ็นต์ และถือว่าห่างไกลจากเป้าหมายผู้มาใช้สิทธิ 80 เปอร์เซ็นต์ที่ กกต.ตั้งเป้าหมายไว้

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน