ประตูสู่เศรษฐี ปลาสลิด “พอดีคำ” สร้างรายได้เดือนละ 3 แสน (คลิป)