กรมการท่องเที่ยว ออกมาตรการรักษาความปลอดภัย หลังเกิดเหตุระเบิด (คลิป)