ประตูสู่เศรษฐี : ไอศกรีมทุเรียน ศิลปะที่กินได้ (คลิป)