ชาวบ้านไม่พอใจ แจ้งข่าวเพลิงไหม้ถังเก็บน้ำเสีย บ.พีทีทีฯ ล่าช้า