ชาวไทยพร้อมใจร่วมสร้าง “ปรากฎการณ์สีชมพู” เปลี่ยนรูป "รักในหลวง"