สถานีโทรทัศน์พีพีทีวีถวายราชสักการะ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช” (คลิป)