ร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดทานฟรีขอทำความดีถวาย “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”