“พ่อหลวง” ผู้นำแสงสว่างสู่ “บ้านแม่กำปอง” แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมกลางขุนเขา