อาการป่วย “สันติ ดวงสว่าง” ดีขึ้น แพทย์ดูแลใกล้ชิด