สำนักพระราชวัง แจ้งเปิดถวายสักการะพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท หลังพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 15 วัน