แม่ค้าประณามคนร้ายบึ้มตลาดโต้รุ่งปัตตานี “ไร้มนุษยธรรม”