หนาวแล้ว! อุตุฯ ชี้ ไทยเข้าสู่ฤดูหนาว อากาศจะเย็นลงเรื่อยๆ