เทสลา เปิดตัวกระเบื้องหลังคาพร้อมแผงโซลาร์เซลล์ในตัว