ยูนิเซฟผนึกกำลังกับกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ทำสปอตต้านรุนแรงในเด็ก