เวทีปฏิรูปกฎหมายสิ่งแวดล้อมชี้ มีตัวกฎหมายเยอะ แต่ใช้ไม่ได้จริง


โดย PPTV Online

เผยแพร่
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้จัดเสวนาระดมความคิดเห็นการปฏิรูปกฎหมายสิ่งแวดล้อมหลังพบปัญหาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลายคนให้ความเห็นว่ากฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมีหลายฉบับ แต่ไม่สามารถบังคับใช้ได้จริง

วันนี้ (9 พ.ย. 59) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การระดมความเห็นของนักวิชาการและนักกฎหมายหลายภาคส่วนบนเวทีเสวนาปฏิรูปกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม โดยนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ให้ความเห็นว่า กฎหมายสิ่งแวดล้อมได้ใช้มากว่า 40 ปีแล้ว  และยังมีหลายฉบับกระจัดกระจายซึ่งไม่มีการจัดระเบียบอย่างเป็นระบบ แต่ปัญหาที่สำคัญคือกฎหมายต่างๆไม่สามารถบังคับใช้ได้จริง โดยเฉพาะเรื่องการจำกัดสิทธิของประชาชน

ส่วนร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ได้เสนอให้เพิ่มสิทธิของประชาชนในการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ปัญหามากขึ้น และเพิ่มการปรับและการเก็บค่าธรรมเนียมการปล่อยมลพิษ รวมทั้งปรับปรุงระบบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อมให้มีความชัดเจนมากขึ้นด้วย โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเตรียมยื่นร่าง พ.ร.บ.เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป   

ด้านนายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม มองว่า การกำหนดหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมยังไม่ชัดเจนและทับซ้อนกัน  ก่อให้เกิดความล่าช้าในการประสานงานและทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากซึ่งควรต้องแก้ระบบอย่างเป็นรูปธรรม  

PR-โปรแกรมผลบอล-2_B PR-โปรแกรมผลบอล-2_B
TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ