เวทีปฏิรูปกฎหมายสิ่งแวดล้อมชี้ มีตัวกฎหมายเยอะ แต่ใช้ไม่ได้จริง

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้จัดเสวนาระดมความคิดเห็นการปฏิรูปกฎหมายสิ่งแวดล้อมหลังพบปัญหาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลายคนให้ความเห็นว่ากฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมีหลายฉบับ แต่ไม่สามารถบังคับใช้ได้จริง

TOP ประเด็นร้อน