สัมภาษณ์ "ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา" กรณีเหตุแผ่นดินไหวนิวซีแลนด์ (คลิป)