ร้องปิดโรงงานเอทานอล จ.สุพรรณบุรี กลิ่นเหม็นคลุ้ง (คลิป)


ทีมข่าว PPTV ลงพื้นที่ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ตามคำร้องเรียนของชาวบ้าน ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างรุนแรง จากกลิ่นเหม็นของก๊าซไข่เน่า ที่ลอยไกลไปหลายหมู่บ้าน โดยบ่อเก็บน้ำเสียนี้ เป็นของโรงงานเอทานอล อำเภอด่านช้าง ที่อยู่ใกล้เคียงกัน ขณะนี้แผ่นพลาสติกที่ใช้คลุมบ่อและกักก๊าซไว้โป่งพอง จนน่ากังวลถึงความปลอดภัย

TOP ประเด็นร้อน