เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับประชาชนถวายบังคมพระบรมศพ