แพทย์แนะเดินเท้าเข้ากรุงเทพฯ เตรียมร่างกายให้พร้อม (คลิป)