รู้จัก “โรงพยาบาลบางสะพาน” สถานีปลายทาง “ตูน” วิ่งการกุศลมอบอุปกรณ์การแพทย์