ยกกรณีทะเลาะวิวาทร้าน “มาลิน สกาย” สะท้อนปัญหาร้านเหล้าใกล้สถานศึกษา