ก้าวสู่วันที่ 2 “ตูน บอดี้แสลม” วิ่งคว้าเงินบริจาค 10 ล้านบาท ให้โรงพยาบาลบางสะพาน