เมนูทรงโปรด 9 อย่างของรัชกาลที่ 9  (คลิป)

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สิ่งหนึ่งที่ปวงชนชาวไทยต่างระลึกถึง คือ แนวปฏิบัติตนที่พระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างในทุกด้าน โดยเฉพาะการมีชีวิตที่เรียบง่าย  ส่วนหนึ่งถูกสะท้อนผ่านเมนูทรงโปรดที่วันนี้มีการนำมาจัดแสดง 

TOP ประเด็นร้อน