สึกพระนักเทศน์ชื่อดัง จ.ขอนแก่น หลังมีภาพใกล้ชิดสีกา