เซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมกับแม่กองธรรมจัดสอบ "ธรรมศึกษา"

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมกับแม่กองธรรมสนามหลวง - สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดสอบธรรมสนามหลวง “ธรรมศึกษา” ประจำปี 59 มุ่งส่งเสริมธรรมสู่สังคมต่อเนื่อง ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนแห่งแรกแห่งเดียวในประเทศ ที่ได้รับฉันทานุมัติให้จัดสอบ มีพนักงานและประชาชนร่วมสอบนับพัน 

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน