นายกฯ เปิดช่อง รมต.ลาออก ปูทางปรับ ครม.บิ๊กล็อต (คลิป)