ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ทบทวนปิดเหมืองทองคำชาตรี จ.พิจิตร