เตรียมส่งบัตรภาพผนึกแสตมป์ ร.9 ถึงมือ ปชช. ภายใน 20 ม.ค. 60