โรงงานรีไซเคิล จ.ราชบุรี เปิดโรงงาน โต้ข่าวสร้างมลพิษ (คลิป)