เปิด 7 พระตำหนักลงนามถวายพระพรรัชกาลที่ 10 ในโอกาสวันปีใหม่ (คลิป)