ทะเลาะกับพระ เหตุขับรถทับหมาวัด จ.สมุทรสาคร (คลิป)