รพ.กาญจณดิษฐ์ น้ำท่วมแล้วกว่า 60% จนท.เร่งป้องกันคลังยาและอาคารผู้ป่วย