ผู้นำหญิงไต้หวันออกเดินทางเยือนสหรัฐฯ-จีนจับตาใกล้ชิด