ยุโรปเผชิญภัยหนาว ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นกว่า 30 ราย