ถอดสมการข่าว EP.19 บางสะพาน ... ฝากชีวิตไว้กับสัญญานเตือนภัย "โทรศัพท์"