พณ.สั่งทำแผนสร้างอาชีพให้เกษตรกรเร่งฟื้นรายได้ภาคใต้