หลายจังหวัดภาคใต้เตรียมรับมือน้ำท่วมระลอกใหม่ (คลิป)