อุตุฯ เผย 29 ม.ค. 60 ไทยตอนบนอากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 6 องศาฯ