ผอ.สุวรรณภูมิ ย้ำ พนง.เอกซเรย์กระเป๋าประท้วงต้องจบวันนี้