นายกฯ สั่งคลังหารายได้ชดเชย 7,500 ล้าน หลังต่ออายุฟรีวีซ่า