'พล.อ.ธนะศักดิ์' ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าก่อสร้างพระเมรุมาศ