วิเคราะห์สถานการณ์การชุมนุมต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินจ.กระบี่ หน้าทำเนียบรัฐบาล