ถอดสมการข่าว EP.25  “เซ็ตซีโร่” โรงไฟฟ้ากระบี่ กล้ามั้ย เลิกให้เจ้าของโครงการเป็นผู้ว่าจ้างทำ EHIA