เร่งรับมือผู้ป่วยฉุกเฉิน ชาย-หญิงวัยทองเสี่ยงสุด “หัวใจหยุดเต้น”


สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จัดเสวนา เพื่อให้ตระหนักถึงระบบรับมือผู้ป่วยฉุกเฉิน หลังเกิดเหตุการณ์พบผู้ป่วยหัวใจวายหลายราย เผยชาย-หญิงอายุเกิน 40 เข้าวัยทอง เป็นกลุ่มบุคคลที่เสี่ยงหัวใจหยุดเต้นมากที่สุด

TOP ประเด็นร้อน