เตือนเกษตรกรลุ่มเจ้าพระยางดทำนาปรังเสี่ยง ”ขาดน้ำ”


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กรมชลประทานเตือนเกษตรกรลุ่มน้ำเจ้าพระยา งดทำนาปรังต่อเนื่อง หลังพบพื้นที่เพาะปลูกเกินแผนไปแล้วกว่า 2 ล้าน 6 แสนไร่  ระบุเสี่ยงขาดแคลนน้ำ

นายทองเปลว  กองจันทร์  รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งประเทศ มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมกัน 46,573 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 62% ของปริมาณน้ำทั้งหมด โดยในส่วนของการเพาะปลูกข้าวนาปรังในเขตชลประทานทั่วประเทศปี 59/60 มีการทำนาปรังไปแล้วกว่า 7.3 ล้านไร่ มากกว่าแผน 3.3 ล้านไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งได้วางแผนทำนาปรังไว้ 2.67 ล้านไร่ โดยปัจจุบันมีการเพาะปลูกไปแล้วกว่า  5.3 ล้านไร่ เกินแผนที่วางไว้ถึง 2.65 ล้านไร่ 

ทั้งนี้ พื้นที่ปลูกข้าวนาปรังในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา เกินกว่าแผนไปแล้วถึง 2 เท่า ทำให้มีการดึงน้ำจากภาคการใช้น้ำอื่นๆ ไปใช้ทำการเพาะปลูกมากขึ้น หากยังมีการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก จะกระทบต่อปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่อย่างจำกัด และอาจทำให้ผลผลิตเสียหายจากภาวะขาดแคลนน้ำ จึงขอให้เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา งดทำนาปรังต่อเนื่องหรือนาปรังรอบที่ 2

ที่จังหวัดกำแพงเพชร ภัยแล้งเริ่มส่งผลให้ต้นข้าวกว่า 40 ไร่ ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร  เริ่มยืนต้นแห้งตาย แม้เกษตรกรบางรายจะพยายามหาแหล่งน้ำเพื่อสูบเข้านา แต่แหล่งน้ำตามธรรมชาติก็ได้แห้งขอดไม่เพียงพอโดยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บอกว่า ได้ย้ำเตือนเกษตกรให้งดทำนาในรอบที่สองแล้ว โดยให้ไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทน แต่ไม่ยอมฟังจนได้รับความเดือดร้อน

ที่จังหวัดอ่างทอง จากปัญหาวิกฤติภัยแล้งซ้ำซาก ทำให้เริ่มขาดแคลนน้ำทางการเกษตร จนลามไปถึงน้ำอุปโภคและบริโภค โดยเฉพาะที่โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 90 เตียง เริ่มขาดแคลนน้ำ เนื่องจากบ่อน้ำบาดาลของโรงพยาบาลไม่สามารถผลิตน้ำได้แล้ว  ทำให้สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ส่งรถขุดเจาะน้ำบาดาลมาทำการขุดเจาะน้ำอย่างเร่งด่วน ทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว 

TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ