"อุ้ม ลักขณา" ยันสัมพันธ์แฟนหนุ่ม "บอล กฤษณะ" ยังหวานอยู่