ญาติคนไข้ฉุน ยอมจ่าย 1,000 ตบหัวเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉิน