ดันส้มโอพิจิตรส่งออกจีนเพิ่มรายได้กว่า 60 ล้านบาท

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


เกษตรกรชาวสวนส้มโอในพื้นที่อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ยิ้มรับ ลูกค้าจากจีนเผยยดสั่งซื้อผลผลิตกว่า 80 ตัน สร้างรายได้ให้กว่า 60 ล้านบาท

TOP ประเด็นร้อน